Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [6 / 26] >

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostce obsługiwanej w przypadku CUW

Proszę o wskazanie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów w jednostce obsługiwanej w przypadku ustanowienia, w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej (CUW), tj. czy powinien to być kierownik jednostki obsługiwanej czy też kierownik jednostki obsługującej?