Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [5 / 26] >

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Jak klasyfikować środki finansowe z Funduszu Pracy

Pytanie redakcji PRB: W związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się w jednostkach samorządu terytorialnego, redakcja PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej, na prośbę Czytelników, zwraca się z następującym zapytaniem. Gmina w ramach „Programu asystent rodziny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” otrzymała od wojewody na realizację tego programu m.in. środki finansowe pochodzące z Funduszu Pracy. W jakim paragrafie po stronie dochodów gmina powinna przyjąć środki z Funduszu Pracy? Czy prawidłowy będzie paragraf 244 „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”?