Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [2 / 26] >

Miesięczny przegląd nowości

Ogłoszenie o wysokości odsetek w transakcjach handlowych

Zakres regulacji: Dnia 31 stycznia 2018 r. ogłoszono obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (M.P. z 2018 r. poz. 139).