Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [13 / 34] >

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Zakres informacji dodatkowej sporządzanej przez JST

Pytanie: W związku z nowym rozporządzeniem z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) proszę o wyjaśnienia dotyczące zakresu danych informacji dodatkowej sporządzanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.