Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [12 / 34] >

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Sposób ewidencji i prezentacji nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych

Pytanie: W związku z nowym rozporządzeniem z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) proszę o wyjaśnienia dotyczące sposobu ewidencji i prezentacji nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych.