Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [27 / 34] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Niezachowanie terminu przeprowadzenia inwentaryzacji

Nieprawidłowość: Inwentaryzacja nakładów na środki trwałe w budowie za 2017 r. została przeprowadzona według stanu na 15 stycznia 2018 r.