Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [32 / 34] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nierozliczenie wyników inwentaryzacji środków trwałych

Nieprawidłowość: W wyniku inwentaryzacji środków trwałych za 2016 r. ujawniono niedobór sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia dyskotekowego należącego do urzędu gminy, użytkowanego w budynku świetlicy wiejskiej, o wartości przekraczającej 16 000 zł. Niedobór ten nie został ujęty w księgach rachunkowych 2016 r., ponieważ kierownik świetlicy twierdził, że brakujący sprzęt wypożyczył „nieoficjalnie” (bez potwierdzenia na piśmie) radny X w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na obsłudze wesel. Wskazany radny najpierw zaprzeczał twierdzeniom kierownika świetlicy i odmówił składania na piśmie jakichkolwiek wyjaśnień przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej, a następnie zwrócił sprzęt pod koniec 2017 r., w czasie kontroli