Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [30 / 34] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nierozliczenie wyników spisu z natury

Nieprawidłowość: Arkusze spisu z natury środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie (inwestycji), przeprowadzonego w 2016 r., nie zostały wycenione. Niewykonanie tej czynności było spowodowane tym, że pracownik odpowiedzialny za wycenę przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a główny księgowy nie wnioskował do kierownika jednostki o wskazanie pracownika, który miałby wykonać te czynności w jego zastępstwie (mimo istnienia możliwości kadrowych w tym zakresie). Po powrocie pracownika ze zwolnienia pod koniec czerwca 2017 r. było już za późno na wycenę. W rezultacie inwentaryzacja pozostała nierozliczona.