Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [29 / 34] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprzeprowadzenie porównania stanu gruntów gminnych wykazanego w ewidencji księgowej z gminnym zasobem nieruchomości

Nieprawidłowość: W urzędzie miejskim w ramach inwentaryzacji przeprowadzanej na koniec 2015, 2016 i 2017 r. nie przeprowadzono porównania gruntów ujętych w ewidencji księgowej ze stanem wynikającym z ewidencji gminnego zasobu nieruchomości. Porównanie takie nie było możliwe, ponieważ księgowa ewidencja