Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [24 / 34] >

Przegląd forów internetowych dla księgowych

Kwalifikacja licencji na użytkowanie oprogramowania komputerowego

Jednostka zawarła umowę licencji na oprogramowanie komputerowe, w której zapisano, że jest zawierana na rok. Okres licencji ma ulegać automatycznie wydłużeniu o kolejne roczne okresy, jeśli jednostka w odpowiednim terminie nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Czy tę licencję należy przyjąć do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i amortyzować, czy może należy ją zakupić ze środków bieżących i odpisać w koszty w miesiącu zakupu?