Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [21 / 34] >

Przegląd forów internetowych dla księgowych

Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego

Jednostka samorządu terytorialnego nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntów należących do Skarbu Państwa. Prawo to zostało zaklasyfikowane do środków trwałych z oznaczeniem KŚT 0/03/032 – Inne tereny zabudowane. Czy musimy naliczać amortyzację, skoro gruntów się nie amortyzuje, ale prawo użytkowania wieczystego podlega amortyzacji? Jaką zastosować stawkę amortyzacyjną?