Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [3 / 34] >

Miesięczny przegląd nowości

Nowe rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej z 9 stycznia 2018 r.

Zakres zmian: Dnia 12 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109). Konieczność wprowadzenia zmian wynikała z potrzeby doprecyzowania przepisów i poszerzenia danych sprawozdawczych oraz likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku ze zmianą uofp.