Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [2 / 34] >

Miesięczny przegląd nowości

Nowy kurs złotego stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

Zakres zmian: Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. został z dniem 1 stycznia 2018 r. zmieniony średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2477). Wzrósł on w stosunku do poprzednio obowiązującego kursu z kwoty 4,1749 zł do kwoty 4,3117 zł.