Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [15 / 17] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowa ewidencja i inwentaryzacja obcych środków trwałych

Nieprawidłowość: W urzędzie gminy środki trwałe otrzymane w dzierżawę od powiatu zostały ujęte w ewidencji bilansowej na koncie 013. Inwentaryzacja przeprowadzona w jednostce nie ujawniła, że są to obce środki trwałe, które powinny figurować w ewidencji pozabilansowej jednostki. O wynikach spisu z natury obcych środków trwałych nie powiadomiono starostwa powiatowego.