Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [5 / 17] >

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Wyjaśnienia RIO: Zasady wykazywania w sprawozdaniu Rb-N środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Pytanie jednostki: Zgodnie z § 12 ust. 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań stanowiącej Załącznik nr 9 do rozporządzenia z 4 marca 2010 r. Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773) w części A sprawozdania Rb-N należy wykazywać wartość nominalną należności oraz wybranych aktywów finansowych. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w wierszu „depozyty na żądanie” należy wykazywać stan środków pieniężnych na wszystkich rachunkach bankowych z wyłączeniem środków na rachunku ZFŚS oraz sum depozytowych.