Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [2 / 17] >

Miesięczny przegląd nowości

Zmiana w zakresie wartości istotnej środków trwałych dla celów amortyzacji podatkowej

Zakres zmian: Ustawą z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175) została zmieniona wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która może być odpisywana w koszty amortyzacji jednorazowo, w miesiącu przyjęcia środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej do używania.